23/08/2019
   | 

14. Otvoreno prvenstvo u karateu "Ilidža open 2019"OPĆENITO

Nastup je dozvoljen svim klubovima članovima Karate saveza BiH WKF sa uredno registriranim takmičarima, te takmičarima stranih karate klubova čije su nacionalne federacije članice EKF - WKF.

Takmičarsku dob takmičari dokazuju takmičarskom knjižicom ili pasošem.

Takmičari nastupaju na vlastitu odgovornost.

PRAVILA

Takmičenje se odvija po pravilima WKF.

SUDIJE

Svjetskim i evropskim sudijama organizator snosi troškove smještaja i dogovorenu taksu.

PRIJAVE I INFORMACIJE

Mala Aleja 15, 71 210, Ilidža
+387 60 32 90 558; +387 33 63 95 74
kontakt@kkchampion.ba; www.kkchampion.ba
Kontakt osoba: Mensur Agović
Rok za dostavu predprijava:
Srijeda, 13. Mart 2019. do 18:00 sati.

KOTIZACIJA

Pojedinačna kategorija – 30,00 KM (16,00 €)
Ekipno takmičenje – 50,00 KM (26,00 €)

NAGRADE

Pehari, medalje i diplome, te drugi praktični pokloni.

SATNICA TAKMIČENJA,

SUBOTA – 16. MART 2019.

08,00 - 09,00 Kontrola dokumenata, prijave i kotizacije
09,00 - 10,30 Kate pojedinačno i ekipno, kadeti, juniori, U21 i seniori
10,30 - 13,00 Takmičenje u borbama, kadeti i juniori
13,00 - 13,30 Otvaranje turnira
13,30 – Nastavak takmičenja, U21 i seniori

NEDJELJA – 17. MART 2019.

08,00 - 09,00 Kontrola dokumenata, prijave i kotizacije
09,00 - 10,30 Kate pojedinačno i ekipno
10,30 - 13,00 Takmičenje u borbama, djeca
13,00 - 13,30 Pauza
13,30 – Nastavak takmičenja

 

 

IN GENERAL

All clubs with registered contestants that are members of karate federation of Bosnia and Herzegovina WKF areallowed to take part in this Championship as well as contestants of foreign clubs if their National federations are members of WKF - EKF.

The contestants have to prove their age by presenting their passaport or membership card.

The contestants take part in this Championship at their own risk.

RULES

WKF rules will be applied in this championship.

JUDGES

The accommodation costs and aranged fees will be paid by the organizer.

REGISTRATION AND INFORMATION

Mala Aleja 15, 71 210, Ilidža
+387 60 32 90 558; +387 33 63 95 74
kontakt@kkchampion.ba; www.kkchampion.ba
Contact person: Mensur Agović
Deadline for pre-registration:
Wednesday, 13th March, 2019. 6:00 pm.

REGISTRATION FEE

For individual category – 30,00 KM (16,00 €)
Team – 50,00 KM (26,00 €)

REWARDS

Champion cups, medals, diplomas and other practical gifts.

COMPETITION TIME

SATURDAY –16th MARCH, 2019.

08,00 - 09,00 Documents check, registration and fee payments.
09,00 - 10,30 Individual and team katas, cadets, juniors, U21 and seniors
10,30 - 13,00 Cadets and juniors kumite
13,00 - 13,30 The opening of the Championship
13,30 – Resume the competition

SUNDAY –17th MARCH, 2019.

08,00 - 09,00 Documents check, registration and fee payments.
09,00 - 10,30 Individual and team katas
10,30 - 13,00 Children kumite
13,00 - 13,30 Pause
13,30 – Resume the competition

 

USKORO VIŠE DETALJA!!!

Mjesto održavanja turnira


Zlatni sponzor

Zlatni sponzor KK Champion - Smart Invest


Zlatni sponzor KK Champion


Sponzor Ilidža open 2018


Hotel Hollywood

Medijski pokrovitelji "Ilidža open 2017"

Hayat TV HD

Agencija nekretninama 001Hotel TermeOnline karate magazin