Skip to content
Home » Takmičarske grupe

Takmičarske grupe

Ponedjeljak 19:00
Srijeda: 19:00
Petak: 19:00

Trener: Meris Muhović

Ponedjeljak: 19:30
Petak: 19:30

Treneri:
Haris Škrijelj
Edin Sarić

Kontakt telefoni:
+387 61 51 51 70
+387 61 39 46 74

Utorak: 20:30
Četvrtak: 20:00

Trener: Edin Sarić

Kontakt telefon: +387 61 39 46 74