Skip to content
Home » Škole karatea

Škole karatea

Utorak: 18:15-19:15
Utorak: 19:30
Četvrtak: 19:30

Trener: Nermin Ramčilović

Kontakt telefon: +387 60 31 28 552

Ponedjeljak: 19:00
Četvrtak: 18:00

Trener: Suad Tabaković

Kontakt telefon: +387 62 34 98 41

Ponedjeljak:18:00
Petak: 18:00

Trener: Ajdin Memišević

Kontakt telefon: +387 63 798 710

Utorak: 18:15
Četvrtak: 18:15

Treneri:
Mensur Agović, 3. DAN
Mirnes Agović, 1. DAN
Nejla Mešević, 1. DAN

Kontakt telefon: +387 60 32 90 558

Ponedjeljak: 17:30
Srijeda: 17:30

Trener: Zulfo Kukuljac

Kontakt telefon: +387 62 96 94 89

Utorak: 18:30
Četvrtak: 18:30

Trener: Haris Sujković

Kontakt telefon: +387 61 37 16 73

Ponedjeljak: 19:00
Petak: 19:00

Treneri:
Haris Škrijelj
Edin Sarić

Kontakt telefoni:
+387 61 51 51 70
+387 61 39 46 74

Utorak: 19:00
Četvrtak: 19:00

Treneri:
Haris Škrijelj
Ena Gljiva

Kontakt telefoni:
+387 61 51 51 70
+387 61 50 00 49

Ponedjeljak: 18:30
Srijeda: 18:30

Trener: Haris Sujković

Kontakt telefon: +387 61 37 16 73

Utorak: 18:30
Četvrtak: 18:30

Trener: Meris Muhović

Kontakt telefon: +387 63 56 64 40

Utorak: 19:00
Četvrtak: 19:00

Trener: Saudin Karišik

Kontakt telefon: +387 62 66 61 82

Utorak: 18:00
Četvrtak: 18:00

Trener: Elza Kalač

Kontakt telefon: +387 66 02 05 64

Utorak: 19:30
Petak: 19:00

Trener: Ajdin Vatrić

Kontakt telefon: +387 62 05 27 88

Ponedjeljak: 20:00
Srijeda: 20:00

Trener: Haris Sujković

Kontakt telefon: +387 61 37 16 73

Utorak: 19:30
Četvrtak: 19:00

Trener:
Edin Sarić

Kontakt telefon: +387 61 39 46 74